به تنظیمات برید
تنظیمات سرور و بهینه سازی سیستم
فعال کردن آپلود در حالت Safe Mode سرور
خاموشش کنید