لیست دامنه های آزاد سه حرفی بدون عدد IR. به فروش می رسد.
استعلام شده از Nic.IR
آخرین به روز رسانی لیست ساعت 14:00 به تاریخ 28 اردیبهشت 92
تعداد دامنه های آزاد 3377 عدد.
قابل توجه لیست هر روز آپدیت می شود و دامنه هایی که ثبت شده اند از لیست حذف میگردد.
در صورت تمایل پخ کنید.