درود!

من یک لوگو میخوام که بیضی مانند باشه و رنگش هم ابی پر رنگ و کم رنگ قاطی باشه!

بعد توش سایه هم داشته باشه که خوشگل بشه!

داخلش هم با این فونت زنجیره ای مانند نوشته باشه:nojavan forum

انجمن نوجوانان ایرانی