با سلام
از کاریبران گرامی کی مستر ایدی یاهو واسه فروش داره؟