USB-AV AntiVirus Free 3.2.8.0 این نرم افزار با چک کردن حافظه USB، در صورت وجود ویروس و برنامه مخرب بر روی حافظه مورد نظر کاربر را مطلع و اقدام به نابودی فایل مورد نظر می کند. این ابزار برای محافظت در برابر برنامه های مخرب و مشکوک از طریق پورت USB از فناوری ابتکاری پیشگیرانه ای استفاده می نماید تا از انتقال و سرایت هرگونه تهدیدی از طریق پورت USB جلوگیری نماید .OS Support :- Windows 8 (any Edition, 32-bit or 64-bit)- Windows 7 (any Edition, 32-bit or 64-bit)- Windows Vista (any Edition excl. Starter Edition, 32-bit or 64-bit)- Windows XP Service Pack 2 or higher (any Edition, 32-bit or 64-bit)
توضیحات: