درود میخام ویبی نصب کنم ولی چند دقیقه ایی هست رو 1% مونده جلوتر نمیره فکر کنم کش باشه بگین چکار کنم با سپاس