من وقتی یک بخش میسازم زیر مجموعه های اون بخش در زیر همون بخش در صفحه ی اصلی نشون داده نمیشن و برای دیدن بخش های زیر مجموعه باید داخل اون بخش شد

مثلا من یک بخش به اسم تفریح و سرگرمی میسازم
بعدش بخش اخبار را زیر مجموعه ی تفریح و سرگرمی میذارم

ولی در صفحه ی اصلی بخش اخبار زیر بخش تفریح و سرگرمی نشون داده نمیشه
و اگه کسی بخواد بخش اخبار را ببینه باید داخل بخش تفریح و سرگرمی بشه

چرا اینطوری است؟؟؟؟؟؟