درود

بنده وقتی دارم دیتابیس انجمنم رو ریپیر میکنم همه موارد Fail هستند

چیکار کنم ؟

با تشکر