درود!

بعد از نصب وی بی سئو با این مشکل بر خوردم که تمام انجمن ها اینجوری شدن:

http://up.vbiran.ir/uploads/13692275...Untitled-1.png