سلام این ارور ها میاد در قسمت بازی ها ....
http://www.iran30t.com/arcade.php==========
1 ماه پیش هم همین مشکل بود ...بهت هاست تیکت زدم که داریم چیزی ارتقا می دیم درست شد .........الان باز مشکل اومده ولی نه مثه ارور قیلی الان به هاست تیکت داده گفت مشکل از مانیس...


این ارور ها..من به چیزی دس نزدم یهو اینحور شدن...طهر درس بودن الان اومدم دیدم اینجور شده .

همچنین وقتی دکمه تشکر زده میشه پایینش باز همین ها میاد....


کد PHP:
DeprecatedAssigning the return value of new by reference is deprecated  in /home/irantcom/public_html/includes/init.php on line 55

Deprecated
Assigning the return value of new by reference is deprecated  in /home/irantcom/public_html/includes/init.php on line 107

Deprecated
Assigning the return value of new by reference is deprecated  in /home/irantcom/public_html/includes/init.php on line 111

Deprecated
Assigning the return value of new by reference is deprecated  in /home/irantcom/public_html/includes/init.php on line 119

Deprecated
Assigning the return value of new by reference is deprecated  in /home/irantcom/public_html/includes/init.php on line 130

Deprecated
Assigning the return value of new by reference is deprecated  in /home/irantcom/public_html/includes/init.php on line 134

Deprecated
Assigning the return value of new by reference is deprecated  in /home/irantcom/public_html/includes/init.php on line 142

Deprecated
Assigning the return value of new by reference is deprecated  in /home/irantcom/public_html/includes/init.php on line 211

Deprecated
Assigning the return value of new by reference is deprecated  in /home/irantcom/public_html/includes/init.php on line 389

Deprecated
Assigning the return value of new by reference is deprecated  in /home/irantcom/public_html/includes/class_core.php on line 2552

Warning
Cannot modify header information headers already sent by  (output started at [path]/includes/init.php:55in [path]/arcade.php on  line 97