سلام من واتر مارک اضافه کردم داخل هاست اما واتر مارک روی عکس نمیاد