سلام من یه انجمن اپل دارم هرکاری کردم نگرفتگفتم موضوع انجمن را عوض کنم

می شه یه موضوع پیشنهاد بدید که کارم بگیره و توپ بشه؟؟؟؟؟؟
کسی هم خواست شریک بشه استقبال می کنم