با سلام
دوستان میخواستم بدونم
آیا میشه این استایل زیر
طبق عکسی که میزارم را یکم عریضترش کرد؟

13699184983254_Snapshot_2013-05-30_172040.png