من کلیجا نصب کردم واتر مارک را هم تغییر دادم گزینه نمایش واتر مارکم فعال کردم اما واتر کارک روی عکس نمیاد