سلام
درجات کاربری مخصوص انجمن ورزشی می خواستم

اگه می شه آموزش نصب این ها رو هم بگید

تشکر