اساتید گرامی

میشه راهنمایی بفرمایید

که من باید چه کار کنم که وقتی شخصی ادرس سایت من را به صورت www.sadragsm.ir وارد میکند سایت من به صورت sdaragsm.ir باز شود؟؟؟؟


ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید

با تشکر