سلام دوستان،یکی از کاربران انجمنم امروز بهم گفت توی چت باکس وقتی میخوام چیزی ارسال کنم این ارور میاد :

Your submission could not be processed because a security token was missing.If this occurred unexpectedly, please inform the administrator and describe the action you performed before you received this error
میگه چند بار ازش خارج شدم و دوباره وارد شدم و کش مرور گرم رو پاک کردم ولی بازم ارور میده،منم هیچ کاربری رو چت باکس محروم نکردم،مشکل این کاربر چیه؟