سلام
من یکسری status icon میخوام برای وی بی ایران دارم یک استایل میزنم status icon نیاز دارم


بدرود