سلام گروه کاربری مدیر بخشم دچار مشکل هست
به طوری که وارد پروفایل دیگران میتونه بشه اما وارد پروفایل خودش نمیتونه بشه.گروه کاربریشو عوض کردم درست شد.به نظرتون مشکل از کجاست؟؟؟