درود بر شما دوستان عزیز من دوتا دامین دارم شاید به درد تون بخوره برای فروش کسی خواست قیمت مورد نظرشو پ.خ کنه.

1- sport-forum.ir

2- tavvajforum.ir

با سپاس