تبلیغات پیکسلی ایران تنها تبلیغات پیکسلی فعال در کشور است که در خدمت شما خواهد بود.

شما میتوانید به دلخواه خود از یک ماه تا چندید سال بلوک تبلیغاتی اجاره کنید و لوگو یا تصویر مورد نظر خود را به نمایش درآورید. با قیمت بسیار مناسب برای شما.
www.iranpixelads.ir