من چند تا هک حمایت نصب کردم زرین پال ، پی لاین و جهانی پی هیچکدوم کار نکردن یعنی ترانکش ایجاد نکردن که کسی پرداخت کنه
درضمن سرور لینوکسه کانفینگ اولیه داره من خودم فکر کنم از سرور باشه خودم از سرور چیزی سر در نمیارم . میشه کمک کنید