با سلام دوستان میخواستم مثله همینجا یاهو و .. کاربر در امضا قرار بگیره با ید پیکار کنم