سلام
وقتی کاربران عادی میخوان برای یک موضوع مشترک شوند پیغام

پیام سیستم

شما نمیتوانید وارد سایت شوید ! دسترسی شما به سایت به دلیل زیر قطع شده است :
هیچ دلیلی اتخاذ نشده است

پایان مدت محرومیت شما : هرگزدریافت می کنند
اما مدیران این مشکل رو ندارند
هرچی گشتم گزینه ای پیدا نکردم که کاربران رو از اشتراک کردن محروم کرده باشم
میشه راهنمایی کنید