سلام دوستان
من قصد دارم استايل سايتم رو بهينه کنم و به تصاويري مي گردم که طول و عرض ندارند، حالا تو اين ميان تصاويري هستند که اصلا تو جستجو پيداشون نميکنم به نظرتون بايد چکارشون کنم؟
مثل اين تصوير و اين تصوير