با سلام


زمانی که متنی رو مینویسم در انجمن نوشته ها به صورت * ستاره در میاد بین حروف و کلمه ها


مثال : سلام*ی خدمت دوستان عزیز ایران*ی

اگر کلمه : میگذاریم نوشته بشه مشکلی نداره اما اگر می گذاریم جدا بشه می * میندازه بین حرف ها

این مشکل از کجاس ؟