سلام میخواستم این درجات کاربری طراحی شده رو فقط ی تغییرات برم درش ایجاد کنید
آدرس فایل psd :
http://uploadtak.com/images/m8448_VBIran_Polygon.psd
توضیحات:
عنوان کاربر فعال ب مسئول انجمن تغییر پیدا کنه
عنوان مدیر ارشد ب ناظر انجمن تغییر پیدا کنه
عنوان مدیر بخش هم به کاندید مدیریت تغییر پیدا کنه
ممنون