سلام دوستان
میخواستم تغییراتی ک میخوام رو در این ایکون ایجاد کنید
http://up.perspolisonline.ir/images/...4zyfdeknu0.png
1-قسمتی ک آبی هست رو به قرمز تبدیل کنید
2-نوشته udk رو به PO به صورت حروف درشت و بلد همینجوری ک من نوشتم تغییر بدید و رنگشم قرمز کنید
مرسی