سلام

برای اضافه کردن لوگو به تب همانند وی بی ایران کافیه زیر کد {vb:raw template_hook.navtab_end} در قالب navbar کد زیر را اضافه کنید.

کد:
<li><a class="navtab" href="articles.php"><img src="http://up.vbiran.ir/uploads/137189946637407_article.png" width="25" height="26" alt="articles">مقالات</a></li>
در قسمت قرمز رنگ لینک لوگو و در width و height اندازه لوگو را مشخص کنید.

در قسمت قرمز رنگ هم لینکی که می خواهید با کلیک روی تب باز بشه را وارد کنید.

سوالی بود در خدمتم