بله دوستان ببخشیدمنظورتونو نگرفتم پاسخ اشتباه شد
برای این کار طبق دستور دوستمون عمل کنید ورنگ عنوان کاربری رو تغییر بدین