با سلام

میخوام وقنی بعضی از موضوع های کاربران که پاک میکنم بصورت خودکار پیامی با ذکر دلیل براشون ارسال بشه