خواهش میکنم


کسی نبود این مشکل منو حل کنه؟؟
همچنان منتظریم

موفق باشید. یاحق