اصلا این فایل تو این پوشه نیست /
class.php تو فایلی که اپلود کردی نیست