مثلا میخواید رنگ آخرین ارسالات رو قرمز کنید :

ادمین سی پی / زبان ها & لغات / جست و جوی در عبارت ها / آخرین ارسالات رو حستجو کنید
در قسمت فارسی کد زیر رو وارد نمایید، برای همه قسمت ها می توانید از این کد استفاده کنید فقط کد رنگ رو عوض کنید .

کد:
<font color="#FF0000">      آخرین ارسالات     </font>