سلام وقتی میخوام پاسخ با نقل را بزنم این شکلی میشه نمیدونم مشکلش چیه