نرم افزاری که مدیریت منابع رایانه را بر عهده دارد سیستم عامل می گویند. سیستم عامل کار برنامه ریزی را راحت تر می کند. وظایف سیستم عامل عبارتست از:
استفاده از منابع و جلوگیری ازبه هدر رفتن آنها
اداره صف‌ها و زمان بندی استفاده ازمنابع
ایجاد امنیت
ایجاد،حذف و اداره فرایند‌ها
مدیریت فایل‌ها و پوشه‌ها
مدیریت حافظه‌های اصلی و جانبی

به
اشتراک گذاری منابع