یک کار کنبد اول تاریخچه کل مروگرتون رو پا ک کنید بعد یک #### بگیرید باز کنید اگر نشد anonymox در گوگل سرچ کنید نصبش کردید ایپی مورد نظر هر چی دوست دارید وارد کنید بعد راحت میتونید استفاده کنید مطئن باش اوکی میشه