سلام گروه کاربری کاندید مدیریت مخفی نیستند و حتی کاربررانی که کاندید مدیریت هستند هم مخفی نیستند اما حتی برای مدیر سایت هم نشون داده نمیشن

پایگاه تفریحی ایرانیان |Ironipatogh