تارخ و هک و... رو دوباره میشه نصب کرد و درستشون کرد اول شما به فکر اطلاعات و پست هات باش