سلام دوستان
معذرت می خوام اگه تو جای نامناسبی تاپیک زدم
من وقتی می خوام رپیدلیچ رو نصب کنم فقط صفحه ی سفید می آید چرا؟؟؟؟؟
در ضمن در مرجع لیچ مطرح کردم پاسخ نگرفتم گفتم از اساتید سولال کنم....