اگر برای تبلیغ محصولات با سایت خود می خواهید از ارسال ایمیل های تبلیغاتی انبوه استفاده کنید می توانید پکیج آدرس ایمیل های ایرانی را از ما خریداری کنید و
با داشتن لیستی از ایمیل های فعال ایرانی به تبلیغ محصولات و یا سایت خود بپردازید.


تحویل پکیج بعد از تایید سفارش به صورت آنی فرستاده می شود.
تعداد آدرس ایمیل های هر پکیج بر اساس نظر مشتری گرامی تعیین می شود.
قیمت توافقی و بر اساس تعداد ایمیل های درخواستی می باشد.