دوستان وقتی می خوام با این برنامه فایلی اکستراکت کنم میگه no enough memory
علتش چیه؟ هاردم به اندازه کاقی جا داره