اگر مي خواهيد براي سايت يا محصولات خود تبليغ کنيد مي توانيد با سفارش پکيج ما
حجم وسيعي ار ايميل آدرس هاي ايراني را در اختيار داشته باشيد تا براي ارسال ايميل هاي انبوه تبليغاتي مورد استفاده قرار بگيرد.
ايميل هاي ايراني و فعال مي باشند.


هر تعداد آدرس ايميل که نياز داريد در اختيارتان قرار مي دهيم.
قيمت توافقي و به نسبت تعداد آدرس هاي درخواستي شما مي باشد.


همچنين مي توانيد از سرويس ارسال ايميل دست جمعي ما استفاده و تبليغات خود را به ميليون ها ايميل فعال ايراني ارسال نماييد.


براي خريد به آدرس زير ايميل بزنيد.
[email protected]