سلام من وقتی میخوام یک نوشته ای را بولد کنم و یا هر چیز دیگه این کد ها کنارش ظار میشن میخوام ظاهر نشن چیکار بیاد کنم ؟؟؟

[/B] سزپسزپشسزشسزسزسزشسزشسزشسز سزسزپزشسزشسزبسزبسص [/B]
[/B]