سلام دوستان
من وقتی که در پستم میخوام لینک هم بگزارم این متن میاد اول و آخرش :
lt;br&gt
و وقتی هم که ویرایش میخواهم بکنم 2 یا 3 برابر میشه
به صورت آنلاین ببینید :
بالاخره بتا 2 ای او اس 7 با پشتیبانی iPad منتشر شد !