کارت ثبت نامی آزمونهای آزمایشی کارشناسی ارشد سازمان سنجش با 10% تخفیف ویژه!
با بیشترین جامعه آماری
ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد
در 14 رشته
رشته های: مجموعه مهندسی عمران، مجموعه معماری، مجموعه مهندسی مکانیک، مجموعه مهندسی برق، مجموعه مهندسی کامپیوتر، مجموعه فناوری اطلاعات (IT)، مجموعه مهندسی شیمی، مجموعه شیمی، مجموعه مدیریت، مجموعه مدیریت اجرایی، حسابداری، مجموعه روانشناسی، مجموعه حقوق، مجموعه زبان انگلیسی، مجموعه علوم تربیتی
هزینه اصلی ثبت نام 8 مرحله آزمون: 240000 تومان
http://92.242.195.30/regtasalot
هزینه با تخفیف 10% : 216000 تومان
سايت تخصصي ارشد عمران