دوستان يه لوگو به مقياس لوگو در سايت زير برام طراحي كنيد

البته برا ماه رمضان ميخوام و اختصاصي براي انجمن كرد جي اس ام ميخوام

Kord Gsm|انجمن تخصصی تعمیرات موبایل و پشتیبانی كُـــــــــــــــرد جي اس ام