دوستان محترم در سرویس دیگری ما بسته های فوق العاده ارزان و با کیفیت بک لینک در سایت های Wiki رو به وبمستر هایی که بدنبال ایجاد لینک سازی برای وب سایت هایشان هستند رو ارائه میدیم .

در تمامی بسته ها ما لینک های شما رو با عناوین انتخابی شما در پست هایی به این سایت ها ارسال میکنیم .


بسته ها :

بسته شماره ۱ :‌ ایجاد بک لینک در ۱۰۰۰ وب سایت Wiki با تنها قیمت ۲۰ هزار تومان

بسته شماره ۲ :‌ ایجاد بک لینک در ۱۵۰۰ وب سایت Wiki با تنها قیمت ۳۰ هزار تومان

بسته شماره ۳ :‌ ایجاد بک لینک در ۲۰۰۰ وب سایت Wiki با تنها قیمت ۴۰ هزار تومان

بسته شماره ۴ :‌ ایجاد بک لینک در ۳۰۰۰ وب سایت Wiki با تنها قیمت ۵۰ هزار تومان

بسته شماره ۵ :‌ ایجاد بک لینک در ۴۰۰۰ وب سایت Wiki با تنها قیمت ۶۰ هزار تومان

بسته شماره ۶ :‌ ایجاد بک لینک در ۵۰۰۰ وب سایت Wiki با تنها قیمت ۷۰ هزار تومان

بسته شماره ۷ :‌ ایجاد بک لینک در ۶۰۰۰ وب سایت Wiki با تنها قیمت ۸۰ هزار تومان

******** در تمامی بسته ها شما بی نهایت لینک و عنوان میتوانید استفاده کنید ********

******** برای ۳ خرید اول بسته شماره ۱ تنها با قیمت ۱۰ هزار تومان قابل استفاده می باشد ********

برای خرید دوستان میتوانند همین جا اعلام کنند .

با تشکر