همان طور كه میدانید IP يك عدد 32 بيتي است. فهمیدن اين قسمت از مطلب نيازمند دانستن مفاهيم Bit و Byte است . اينها در واقع واحدهاي اندازه گيري حافظه كامپيوتری هستند كه در قسمت پايين آنها را توضیح مي دهيم .
BIT چیست؟
كوچكترين واحد اندازه گيري حافظه های كامپيوتري را بیت مي گويند.
Byte چیست؟
به حاصل جمع 8 بيت ، يك بايت مي گويند. به همین خاطر نتیجه میگیریم 32 بيت همان 4 بايت در مبناي اعشاري (مبناي 10 ) است و به خاطر اين كه كامپيوتر عددها را در مبناي 2 میبیند آن را به صورت Binary (مبناي 2 ) مي نويسيم.
IP از چه قسمتهایی تشكيل شده است؟
IP از دو بخش Net ID و Host ID بوجود آمده است و مقدارهای بيت ها در اين دو بخش در كلاسهاي مختلف IP فرق دارد. Net ID ،شناسه شبكه است و Host ID شناسه ميزبان در IP است.