من وبلاگ دارم با رنک های 1 تا 3
میفروشمشون
قیمت هر وبلاگ رنک 1 هفت تومن
قیمت هر وبلاگ رنک 2 سیزده تومن
قیمت هر وبلاگ رنک 3 بیست تومن
پیام خصوصی ندین برای خرید، با ایمیل های زیر در تماس باشین:
hich1375@gmail.com
و اینم ماله ... :
hichhich50